Archiv: !

Praktický workshop

Praktický workshop zaměřený na využití moderních technologií ve vzdělávání a komunikaci proběhl 5. 1. 2013 v ZŠ a SŠ, Most.

Učitelé, rodiče a další osoby pečující o děti/dospělé se speciálními potřebami byli seznámeni s možnostmi využití iPADŮ ve speciálním vzdělávání a komunikaci.

Workshop uspořádala Speciální škola v Poděbradech a Občanské sdružení Přístav v Poděbradech v rámci projektu „Sdílíme iSen“, jehož je naše škola partnerem.

Mgr. Hana Slapničková