Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Školní projekt: Dáma

Dne 5.2 proběhl v hudebně naší školy turnaj v dámě. Turnaje se zúčastnilo celkem 28 vybraných žáků ze 6. Až 9. tříd.

Charakteristika projektu:  Stolní hra Dáma:

- rozvíjí smyslové vnímání, pozornost a soustředění,

- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence,

- vede k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a výkony,

- podporuje zdravou soutěživost, 

- vede k poznávání vlastních pokroků a k chápání obecně používaných termínů a pravidel soutěže.

Přínos projektu: Rozvíjí logické uvažování, umožňuje získávání zkušeností v činnostech, 

které přinášejí žákům radost, podporuje psychický vývoj žádoucím směrem, žáci se učí

překonávat stresové situace, podporuje proces sebezdokonalování se, žák se učí přijmout svou

prohru a uznat úspěch druhého. Vede k rozvoji kompetence k řešení problémů a k učení.

Dne 5.2 proběhl v hudebně naší školy turnaj v dámě. Turnaje se zúčastnilo celkem 28 vybraných žáků ze 6. Až 9. tříd.

1.  místo  ze žáků 6. ročníků  získal   Radek  TÁNCOŠ

      1. místo za 7. ročníky získala    Kristýna  TRLICOVÁ 

      1. místo za 8. ročníky  Jiří MIŠKANIČ

      1. místo za 9. ročníky   Zdeněk KOHOUT

 

V celoškolním finále byl nejlepším hráčem Zdeněk KOHOUT a obdržel tak diplom absolutního vítěze.

Všichni soutěžící byli odměněni sladkostí, ročníkoví vítězové vyhráli čokolády a časopis s hračkou.

Finalista získal navíc hru „Dáma“.  Šachovnici pro výherce vyrobili žáci v dílně v hodinách pracovních činností a hrací kameny  vyrobili ve školní keramické dílně.

Všem zúčastněným hráčům děkujeme a vítězům blahopřejeme

Zapsala a nafotila: Šašková Lenka

Více fotografií ve fotogalerii.