Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Školní projekt: Zručné dílny

...a nastala doba pro změření dovedností v 6. - 9. roč. ZŠP.

Charakteristika projektu:  Soutěž zručnosti – pracovní techniky:

- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality),

- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence,

- posiluje schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení,

- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních.

Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity; soutěživosti mezi žáky. Vede k rozvoji kompetence pracovní.