Archiv: !

Školní projekt: Masopustní rej

....a celá škola žila masopustem v maskách při soutěžích.

Charakteristika projektu: Výroba masek, má mezioborový a mezikulturní charakter: 
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality), 
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci, 
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence, 
- rozvíjí dovednost pracovat v týmu a schopnost ovlivňovat kvalitu společné práce, 
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních. 
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce; soutěživosti mezi žáky. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní. 

Více fotografií na záložce Fotogalerie.

 

Dne 25. 2. 2013 se na naší škole uskutečnil „MASOPUSTNÍ  REJ“.

 

 Na tuto akci přišlo 108 masek. Nejprve se v tělocvičně shromáždili žáci ZŠS. Zasoutěžili si a prošli se školou, aby je viděli i ostatní žáci.

 

 Po svačinové přestávce do tělocvičny přišli žáci ZŠP. Také oni si zasoutěžili a utvořili průvod školou.

 

Všechny děti dané úkoly splnily bez větších problémů. Masky byly velmi pěkné. Na závěr si mohli všichni soutěžící vybarvit obrázky, které získali při plnění těchto úkolů.

 

 V soutěži o nejkrásnější masku zvítězil Eda Hrodek.

 

 V soutěži o nejstrašidelnější masku zvítězil Karel Mucha.

 

 Oběma blahopřejeme.

Mgr. Jana Machová