Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Vyhodnocení výtvarné soutěže „Hospodaříme s vodou“

Kdo zvítězil?

V rámci projektu „Dešťové kapky – radost a užitek“ žáci se svými učiteli vytvořili velmi pěkné výtvarné práce na téma „Hospodaříme s vodou“. Do soutěže bylo odevzdáno celkem 18 výtvarných prací. Paní ředitelka a obě paní zástupkyně s panem školníkem si prohlédli a vyhodnotili všechny práce. A kdo zvítězil? 

Vítězem soutěže se stala třída 1. A, na 2. místě skončily třídy 8. A a 8. B a 3. místo obsadila třída 6. A. Vítězné třídy obdržely diplom a odměnu a ostatní třídy čestné uznání za účast v soutěži. Všem zúčastněným třídám a učitelům patří velké poděkování.

Napsala: Mgr. Jana Hofferová

Fotografovala: Bc. Hana Charvátová a Mgr. Jana Hofferová