Archiv: !

Logopedický kurz

Kolegyně z jiných škol u nás sbírají zkušenosti…

Ve čtvrtek 4. 4. 2013 navštívily naši školu frekventantky kurzu Logopedický asistent – preventiva řečové výchovy. Cílem jejich návštěvy bylo poznat v praxi to, co již slyšely nebo uslyší na přednáškách. Viděly, jak se pracuje se sluchově postiženými žáky včetně znakové řeči, seznámily se s komunikací u autistických dětí, poznaly typické projevy dětí s dysartrií a dysfázií a v praxi viděly vyvozování hlásek při dyslálii. Návštěva v naší škole byla určitě přínosná pro jejich vlastní práci.

 

                                                                                        PaedDr. Iva Gregorová

                                                                                        učitelka ZŠ speciální a lektorka kurzu