Archiv: !

Školní projekt: Divadýlko 2013

....a letos naposledy...

Charakteristika projektu: Příprava vystoupení, má mezioborový a mezikulturní charakter: 
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity - schopnost přinášet nápady a originalitu 

- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci 
- rozvíjí individuální a sociální chování, sebeovládání 
- posiluje sebevědomí žáků 
- přispívá k pozitivnímu naladění mysli – uvolnění, relaxace 
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních. 
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; komunikativní.