Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Školní projekt: Rej čarodějnic

...tolik čarodějnic!!! To musíte vidět!

Charakteristika projektu: Výroba masek, má mezioborový a mezikulturní charakter: 
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality), 
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci, 
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence, 
- rozvíjí dovednost pracovat v týmu a schopnost ovlivňovat kvalitu společné práce, 
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních. 
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce; soutěživosti mezi žáky.Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní. 

Jako každoročně se 30.4. sletěly  čarodějnice na naší tradiční čarolympiádu. Čarodějnice se dostavily v hojném počtu a patřičně naladěné. Jelikož nám vůbec nepřálo počasí, byla pořádána v prostorách našeho tělovýchovného stánku / tělocvičny /, kde si čarodějnická družstva zasoutěžila v nejrůznějších sportovních a dovednostních disciplínách. Jednotlivkyně si mohly poskládat puzzle, vybarvit svoje papírové kolegyně, nebo si zatančily a zazpívaly s písničkami z pohádek. Po vyhodnocení obdržela vítězná družstva a zúčastněné třídy diplomy, čarodějnické výuční listy, medaile a sladkou odměnu.

Poděkování za pomoc při přípravě akce patří paní asistentce Zahrádkové, paní učitelce Čákové a Šaškové, třídě 3.A a  některým žákům a žákyním třídy 7.A a 9.A. , také všem ostatním, kteří připravili kostýmy a v hojném počtu se zúčastnili. Rovněž děkujeme paní zástupkyni Brunnerové a p. uč. Horňákové  za fotodokumentaci.

 

  Rok s rokem se sejde a tak se budeme těšit na slet 2014.

Čarodějnicím a ježibabám zdar.

 

                                                       Vondráčková M. a Kubíková D.