Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Školní projekt: Divadýlko 2013

...a letos naposledy

Charakteristika projektu: Příprava vystoupení, má mezioborový a mezikulturní charakter: 
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity - schopnost přinášet nápady a originalitu 

- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci 
- rozvíjí individuální a sociální chování, sebeovládání 
- posiluje sebevědomí žáků 
- přispívá k pozitivnímu naladění mysli – uvolnění, relaxace 
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních. 
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; komunikativní. 

Na záložce Fotogalerie je také album Divadýlko 2013

Ve čtvrtek 9. května se konal jubilejní 15. ročník nesoutěžní přehlídky dramatické tvořivosti žáků speciálních škol DIVADÝLKO 2013 v Chomutově. Ani letos nemohla naše ZŠS chybět, hlavně proto, že Divadýlko bylo letos naposledy… Naše vystoupení jsme nazvali TANEC BAREV. Na fotografiích a videu uvidíte, že jeviště opravdu zářilo duhovými barvami. Moderátor Zdeněk Turek označil naše představení  za profesionální! Kromě nevšedních zážitků jsme si přivezli krásné dárky a sladké potěšení – dort.

                                                                           PaedDr. Iva Gregorová, učitelka ZŠS

 P.S. Pro zajímavost:

·         Divadýlko se konalo nepřetržitě 15 let bez přestávky

·         Naše ZŠS se zúčastnila 14 ročníků, na 1. ročníku jsme byli jenom jako hosté

·         Na Divadýlku se odehrálo 137 představení

·         Vystoupilo zde celkem 3 288 účinkujících

·         Cukrárna Petra darovala Divadýlku celkem 137 dortů

·         Divadýlko má svoji ,,hymnu“… Divadýlko, Divadýlko, do tajemných světů je okýnko…