Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Školní projekt: Den médií

Každoročně si žáci naší školy připravili mediální sdělení v hodinách Informatiky a Českého jazyka.

Charakteristika projektu: Informuje o fungování a vlivu médií ve společnosti: 
- žáci se ve třech dílnách seznamují se třemi formami mediálního sdělení prostřednictvím: 
l. novin a časopisů 
2. fotografií 
3. televize a rozhlasu 
V každé dílně jsou žáci seznámeni s jednotlivými formami sdělení, učí se orientaci v nich a rozdílům mezi zprávou a reklamou. V další části usilují za pomoci techniky (PC,fotoaparát, kamera, magnetofon) o vytvoření vlastního sdělení, 
- vede k porozumění obsahu sdělení, 
- rozvíjí schopnost přiměřeně reagovat. 
Přínos projektu: učí využívat médií jako zdroje informací a kvalitní zábavy, umožňuje získat představy o roli médií ve společnosti, učí využívat vlastních schopností v týmové .B.Bpráci, seznamuje s potřebnou technikou (PC, fotoaparát, kamera, magnetofonem). Rozvíjí kompetenci komunikativní. 

Učitelé a žáci spojili své síly, nápady a energii a z tohoto spojení vzešla výborná mediální sdělení v projektu školy Den médií, který proběhl 14. května v hudebně školy.

Učitelé a žáci II. stupně ZŠ praktické vytvořili v hodinách Informatiky a Českého jazyka svá sdělení ostatním na různá témata a různým provedením.

Třída 5.A zpracovala reportáž o své návštěvě hipodromu, stejně jako třída 7.A. Obě třídy stejné téma zpracovaly po svém a vznikla velmi pěkná dílka. Třída 6.B se zaměřila na Práci v keramické dílně, 8.A ukázala ve své prezentaci, jak prožívají Jeden den ve škole. Třída 8.B připravila zamyšlení s názvem Můj strach. Třída 9.A se zaměřila na dominantu města Mostu Hněvín a 9.B na raritu města Mostu, a to přestěhování kostela! 

Žákům děkujeme za účast a hlavně za užitečné zúročení poznatků získaných v hodinách I a ČJ. A učitelům za čas a energii, kterou svým žákům věnovali i mimo svou vyučovací povinnost. Stálo to za to!

Organizátoři: Mgr. Lenka Brunnerová a Petr Rak

Foto: Mgr. Lenka Brunnerová