Archiv: !

Hodina chemie na školní zahradě

V hodinách chemie se učíme plno užitečných věcí a mezi ně patří určitě i kyselost a zásaditost látek.

V hodinách chemie se učíme plno užitečných věcí a mezi ně patří určitě i kyselost a zásaditost látek. Paní asistentka Vendula Humpoláková pro nás vypůjčila pH měřák a tak nic nebránilo vyrazit k ověření nabytých vědomostí na školní zahradu, kde máme pro náš pokus přímo ideální podmínky. V rámci projektu „Dešťové kapky – radost a užitek“ máme za skleníkem velké barely na vodu, kde si žáci 9. A a 9. B vyzkoušeli změřit pH dešťové vody a potom porovnat s pH pitné vody. A když už měřák byl k dispozici, vyzkoušeli žáci dát zeminu do vody a zkoumali naměřené hodnoty pH. 

Petr Rak