Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Školní projekt: Využití PC

Žáci 2. stupně ZŠP změřili své síly ve znalostech a dovednostech.

Charakteristika projektu: Zásady bezpečného používání internetu, využití internetu k ověření znalostí: 
- vyhledávání potřebných informací, 
- uplatnění získaných vědomostí a dovedností formou online testu na Internetu, 
- zábavnou formou využívání počítačové sítě k ověřování znalostí a získání informací, 
- získávání aktuálních informací o bezpečném používání internetu. 
Přínos projektu: vede žáky k samostatnosti a zodpovědnosti za svá rozhodnutí, rozvíjí schopnosti spolupracovat a respektovat pravidla práce v týmu, rozvíjí logické uvažování. Rozvíjí kompetence komunikativní, k řešení problémů a k učení, výběr nejvhodnějšího způsobu řešení problémových situací. 

Soutěž PC, kde žáci 6.- 9. ročníků předvedli své znalosti a dovednosti získané v hodinách Informatiky, proběhla 27. 5. v počítačových učebnách školy. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, kdy 6. a 7. třídy zápasily s úkoly ve Wordu, 8. a 9. pracovaly v grafickém programu Corel PhotoPaint či Microsoft Excel 2010. Zadání nebylo vůbec jednoduché, nicméně všechny dvojice si s nelehkými úkoly poradily. A že účast byla hojná.

Výsledky:

6. – 7. roč.

1. místo- Kulhánková Adéla, Fait Miroslav /7.A/

2. místo- Gorolová Zuzana, Fraňová Sabina /6.A/

3. místo- Slepička Petr, Gänsler Petr /6.B/

 

8. – 9.roč.

1. místo- Hábl Petr, Hábl Pavel /8.A/

2. místo- Markoviczová Agnesa, Demeterová Tereza /9.B/

3. místo- Bílá Anna, Legeza Jan /8.B/

Všem účastníkům soutěže gratulujeme a těšíme se na shledanou v dalším ročníku.

Sepsala: Jana Volrábová

Foto: Mgr. Lenka Brunnerová

 

Organizátoři /Lenka Brunnerová a Petr Rak/ děkují za vydatnou pomoc asistentek Ivany Koutné a Jany Volrábové.