Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Školní projekt: Třídění odpadu, sběr víček a papíru

Také v tomto školním roce 2012/2013 se sběrači papíru a víček od PET lahví činili.

Charakteristika projektu: Třídění odpadů v rámci školy (plasty, papír,…), sběr víček: 
- podílí se na ochraně životního prostřed, 
- vede k hospodaření s odpady, 
- vybudování návyku a pochopení smyslu třídění odpadů, 
- druhotné použití vhodných odpadů v rámci pracovního vyučování. 
Přínos projektu: umožňuje pochopení souvislosti ochrana životního prostředí a hospodaření s odpady, podněcuje aktivitu a ohleduplnost ve vztahu k životnímu prostředí. Vede k rozvoji kompetence občanské. 

Žákům se od září do konce května podařilo nasbírat 2.090 kg papíru, za který škola obdržela částku 2.717,- Kč. (1,30 Kč/kg). V letošním školním roce tak bylo nasbíráno o 60 kg více, než v loňském roce
Víček od PET lahví děti přinesly 200 kg, za což jsme obdrželi 600,- Kč  (3,- Kč/kg)

Celkem 3.317,- Kč

Odběratelem jsou SUROVINY ŠVARC s.r.o.


Za získané peníze budou žákům zakoupeny školní pomůcky na příští školní rok 2013/2014

 

Šašková Lenka

Také v tomto školním roce 2012/2013 se sběrači papíru a víček od PET lahví činili. Od září do konce května nosili malí i velcí žáci do školy staré noviny, časopisy, reklamní letáky i smíšený papír jako obaly od mouky, plata od vajec apod., také nasbírali vysoký počet PET víček.

V rámci ekologické výchovy se žáci v jednotlivých ročnících učili jak třídit odpad, o recyklaci a druhotném využití papíru a plastu.

Kreativní paní učitelky s dětmi nejen odpad třídily, ale také z něj zhotovily různé výrobky, které zpestřily naše školní prostředí. Z víček od PET lahví vyrobily spoustu pomůcek, které žáci využívají v různých vyučovacích předmětech.

 

Šašková Lenka, Mgr. Chabrová Marie