Archiv: !

Školní projekt: Školáčkův speciál

I letos naše škola vydávala školní časopis.

Charakteristika projektu: Tvorba a vydávání školního časopisu, má mezioborový a mezikulturní: 
- rozvíjí schopnost úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace, 
- přispívá k využívání vlastních schopností při týmové práci, 
- rozvíjí schopnost přiměřeně reagovat, 
- rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti, 
- rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy. 
Přínos projektu: učí využívat médií jako zdroje informací a kvalitní zábavy, umožňuje získat představy o roli médií ve společnosti, učí využívat vlastních schopností v týmové práce, seznamuje s potřebnou technikou (PC, fotoaparát, kamera, magnetofonem). Rozvíjí kompetenci komunikativní. Zapojení žáků do mediální komunikace prostřednictvím tvorby vlastního sdělení. 

V průběhu prvního pololetí se vystřídalo v redakci šest redaktorů, až se stav ustálil na dvě děvčata ze sedmých ročníků a ve druhém pololetí se přihlásili dva hoši ze V.A.

Kolektivní prací, vzájemnou pomocí i dílčími úkoly se nám podařilo vydat pět čísel časopisu, jeden z nich byl Velikonoční speciál omalovánek.

Během několika týdnů zvládli začátečníci psaní ve wordu, vyhledávání a kopírování článků z webových stránek, vkládání wordartů i klipartů a upravovat vzhled stránek. Také se plně zapojili do tisku a kompletování časopisu. Perfektně též proběhly objednávky a následný prodej časopisu.

Zaměření  na zdokonalení psaného projevu a úpravu textu přineslo své ovoce, měli jsme jen několik překlepů, přehlédnutých chyb.

Rozhovory s výjimečnými a úspěšnými žáky se nám podařilo jen s několika žáky, neboť se žáci stydí a nechtějí, aby se o nich psalo, a nechtějí se ani fotit. 

Snažili jsme se přidat i zajímavé doplňovačky, skládanky a omalovánky pro mladší spolužáky. Šikovní redaktoři vytvořili též křížovky na téma ze zeměpisu a přírodopisu, které jsme otiskli.  

Dobře funguje týmová spolupráce, redaktoři si vzájemně pomáhají a doplňují. Společné úsilí je odměněno pochvalou spolužáků i učitelů, kterým se časopis líbí a objednají si vždy další číslo.

Redaktoři se opět těší, že budou vydávat časopis i v příštím školním roce, což mě osobně těší.

 

Napsala Mgr.Ivana Horňáková, vedoucí kroužku