Archiv: !

Školní družina v keramické dílně

Žáci z naší ŠD navštívili své kamarády v keramickém kroužku, který vede paní učitelka Jana Machová.

Prohlédli jsme si vybavení dílny, pozorovali jsme probíhající

práce na keramických výrobcích a také nám paní učitelka vysvětlila technologický postup výroby.

Na závěr se žáci pochlubili svými předcházejícími výrobky.

 

Je vidět, že tyto děti tráví svůj volný čas užitečně.

Věra Kašparová