Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Školní projekt: Revitalizace školní zahrady

Zvelebování zahrady pokračuje.....

Charakteristika projektu: Zvelebení prostředí školní zahrady tak, aby bylo možno pozemek využívat nejenom na pracovní činnosti, ale také k výuce a relaxaci: 
- učí žáky kladnému vztahu k přírodě, 
- učí žáky ctít vlastnoručně vytvořené hodnoty, 
- rozvíjí schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení, 
- učí žáky používat správné technické postupy, plánovat práci, 
- vytváří u žáků pozitivní vztah k životnímu prostředí, 
- pomáhá uvědomit si význam zdravého životního stylu, 
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci, 
- učí žáky pracovat v týmu, 
- rozvíjí pozitivní vztah k manuální činnosti. 
Přínos projektu: Vede k rozvoji kompetence pracovní, sociální, personální a občanské; zapojení žáků do zvelebení a následného využívání společných prostor školního pozemku. 

Na školní zahradě se v rámci možností intenzivně pracuje, abychom realizovali vytčené cíle v rámci projektu „Revitalizace školní zahrady“. Cílem revitalizace je přeměnit zahradu v plně funkční celek, kde každý prostor najde postupně své využití.

V současné době se dodělává prostor, který byl vyčleněn pro tzv. „Školičku v přírodě“. Tento prostor, pod již postaveným altánem a přilehlým okolím bude sloužit ke zpestření výuky mimo lavice pro všechny třídy školy. Je potřeba ještě dokončit terénní úpravy, zakotvit venkovní tabuli se stoly a lavičkami. Také se zde realizují nové nápady v podobě travnatých sedaček. Zde budou pro oživení umístěny ještě vyrobené „kalhotosochy!, na kterých pracují učitelé Prošková a Rak. Na terénních úpravách kolem altánu se podílejí převážně učitelé PČ Šašková, Rak, Niklová. Dle domluvy pomáhají i ostatní vyučující.  

Zásluhou zdárně dokončenému projektu iniciovaného pí. uč. Hofferovou „Dešťové kapky  - radost a užitek“ se podařilo z finančních prostředků upravit prostředí za skleníkem. Vystavěla se zeď, která jednak zpevnila svah a zkulturnil se celý prostor. Stava byla prováděna žáky pod vedením učitelů PČ – Rak, Šašková. Na terénních úpravách se podíleli všichni učitelé PČ. Rozmístěním barelů, které celkem pojmou přes 4000 litrů dešťové vody, která bude využita díky čerpadlu na zalévání jak skleníku, tak záhonů na zahradě. Tímto projektem škola získá velkou úsporu pitné vody.

Záhony jsou pravidelně odplevelovány a v současné době vzniká nové políčko zatím nazvané „Náš pidikousek Provence“, kde budou vysazeny levandule lékařské a spolu se záhony bylinek budou tvořit jeden celek. Předpěstování a následné zřízení políčka zajišťují učitelé Rak a Prošková. Vzhledem k nepříznivému počasí jsou sazenice levandulí zatím ve skleníku. Praktická škola vytvořila nový bylinkový záhon pro potřeby školní kuchyně. 

Pozorováním, na kterém se podílela převážně pí. uč. Hofferová se svojí třídou a p. učitelky Bednárová a Kubíková se žáky 2. tříd, bylo zjištěno, že všechny budky, které byly rozmístěny na školní zahradě, jsou již zabydleny ptactvem. Sledovali jsme rehka zahradního, sýkorky a brhlíky. Není jasno, zda je obydlená budka pro veverky.

Intenzivně se pokračuje v odstraňování nevzhledných křovin z boku školy /pod  hřištěm/. Žáci roští prořezávají, pálí na grilu nebo drtí na drtičce. Zde intenzivně pracují zejména žáci nižších ročníků a ZŠS pod vedením pí. učitelek Machové, Proškové, Šaškové a žáci z PŠ s paní asistentkou Maxovou

Celý školní rok byly nepřetržitě upravovány komposty. V současné době jsme se zapojili do dalšího projektu, kde bude revitalizován prostor pro komposty.

 

Šašková Lenka, Rak Petr – učitelé pracovních činností