Archiv: !

Péče o květiny v prostorách školy

Již několik let se staráme o květiny, které jsou rozmístěné v přízemí, v hale školy a v prvním patře u kanceláří.

Zaléváme je pravidelně, kypříme zeminu, zastříháváme je, omýváme jim listy a přesazujeme je. O přízemí se starají žáci PŠ 1B a s p.uč. Mgr,Krškovou, v prvním patře žáci z PŠ 2A s p.uč, Mgr.Horňákovou. V letošním školním roce jsem požádala o pomoc i žáky z PŠ1A, kteří se ochotně zapojili se svou  p.uč.Mgr.Machovou a asistentkou pedagoga Maxovou.

Napsala Mgr.Ivana Horňáková

 

Foto Mgr.Ivana Horňáková