Archiv: !

Školní projekt: Školní akademie

Opět předvedli žáci naší školy na závěr školy svá připravená představení

…a pršelo, jen se lilo a v kinosále se zpívalo a tančilo, hrálo a přednášelo, fotilo a promítalo. Úvodní vystoupení letošní akademie zajistily učitelky, asistentky a žáci ze ZŠ S. Program v kinosále připravili žáci ZŠ P pod vedením nejen svých třídních učitelek. Velký potlesk a dík náleží vedení školy, panu učiteli Rakovi za profesionální zvládnutí techniky, všem rodičům, učitelkám, asistentům a žákům za příjemnou atmosféru v kinosále.

Akademie se zúčastnily tyto třídy: 1.A, 2.A, 2.B, 5.A, 6.A, 7.A, 8.B.

Fotodokumentaci zajistila paní učitelka Horňáková, aparaturu obsluhovala paní učitelka Nekolová, nejaktivněji se účastnili žáci ze třídy 8.B a 6.A.                             

 

 

Dáša Kubíková.