Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Projekt Bioodpad plný živin

Tento projekt byl podpořen v programu Škola pro udržitelný život Nadací Partnerství, Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory a TOYOTOU částkou 35.000,- Kč.

Anotace projektu:

Předložený projekt si klade za cíl vytvořit dostatečně velké místo pro kompostování bioodpadu ze školní zahrady a ze školní jídelny. Nově vytvořený komplex kompostů bude doplněn informačním materiálem na tabuli, jejichž obsahem bude zobrazení procesu kompostování a dvěma lavičkami. V rámci projektu se uskuteční několik aktivit – přednáška o třídění odpadů a bioodpadu, soutěž „O nejkrásnější kompost ve 3D“, výukový program pro žáky o kompostování, zpracování dotazníku pro občany, výroba vzdělávacích materiálů, návštěva kompostárny Pitterling v Bílině - Chudeřicích. Aktivity pro žáky budou zařazeny do ŠVP a všechny nové vzdělávací materiály budou umístěny v multimediální a odborné učebně. Škola nabídne základním školám v Mostě možnost kompost navštívit.

 

Cíle projektu:

> Sestavit realizační tým, který se bude podílet na správném chodu jednotlivých aktivit.

> Vybudovat ze ztraceného bednění zdi kompostu a rozdělit jej na tři části.

> Do budování kompostu zapojit učitele a žáky v hodinách Pč, rodiče a přátele školy.

> Proškolit a seznámit učitele, žáky, zaměstnance školy s významem kompostování a jak kompostovat.

> Uskutečnit soutěž „O nejkrásnější kompost ve 3D“ a výstavu.

> Zpracovat dotazník na téma kompostování a oslovit s ním širokou veřejnost.

> Nakoupit vzdělávací materiály /Ekodomov/.

> Zpracovat vlastní vzdělávací materiály odpovídající mentálním schopnostem žáků.

> Nové vzdělávací materiály začlenit do školního vzdělávacího programu „Slunce svítí všem“.

> Navštívit kompostárnu Pitterling v Chudeřicích – exkurze.

> Spolupodílet se na vytváření trvalých hodnot.

> Vzbuzovat v žácích pocitu úspěšnosti – seberealizace z vykonané práce.

> Zvyšovat dovednosti spolupráce mezi žáky a mezigenerační spolupráce.

> Schopnost práce ve skupině.

> Respektovat názor druhých.

> Schopnost rozhodovat a vyvozovat závěry.

 

Přínosy pro školu:

- vyřešení nevzhledné a neuspokojivé situace v kompostování bioodpadu školy

- ekologické nakládání s biodpadem ze školní jídelny

- proškolení učitelů, žáků, zaměstnanců školy o třídění odpadů a bioodpadu

- vytvoření nových vzdělávacích pomůcek pro naše žáky

- doplnění multimediální a odborné učebny novými učebními pomůckami

- zlepšení vztahů a spolupráce mezi školou, rodiči a žáky