Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Hra na zobcovou flétnu

Kroužek je určen žákům začátečníkům i mírně pokročilým flétnistům 1. stupně ZŠP.

Kroužek je určen žákům začátečníkům i mírně pokročilým flétnistům 1. stupně ZŠP. Žáci se scházejí pravidelně 1x v týdnu (čtvrtek) po 4. vyučovací hodině ve třídě 3. A.

Cílem kroužku je:

1.      naučit žáky správnému dýchání a tím předcházet některým respiračním onemocněním

2.      motivovat žáky ke hře na hudební nástroj a k vnímání hudby jako celku (estetické vnímání hudby)

3.      naučit žáky základy hry na zobcovou flétnu a umět si samostatně zahrát písničku pro radost

 

vedoucí kroužku: Mgr. Erika Bednárová