Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Drakiáda

Vyráběli jsme draky. Který letěl?

Charakteristika projektu: Výroba draků, má mezioborový a mezikulturní charakter: 
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality), 
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci, 
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence, 
- rozvíjí dovednost pracovat v týmu a schopnost ovlivňovat kvalitu společné práce, 
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních. 
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce; soutěživosti mezi žáky. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní. 

Více fotografií ve Fotogalerii.

Jako každý rok, tak i letos proběhla na naší škole drakiáda. Žáci ZŠS a 1. až 4. třídy ZŠP se shromáždili v tělocvičně, kde probíhaly drakosoutěže. /Skládání a malování draků, házení míčků a kroužků na dračí hlavu/. V 11 hodin se všichni dráčci, draci i dračice přemístili před budovu školy, kde si vyzkoušeli dračí řev. Poté následovalo na louce vlastní pouštění vyrobených i zakoupených draků. Diplomy byly rozdány za největšího, nejmenšího, nejkrásnějšího a také za nejdéle letícího draka.

 

Šašková Lenka

Foto: Mgr. Ivana Horňáková