Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Inventura – 1. úkol z programu Recyklohraní

… žáci 7. A počítali baterie v domácnosti.

Prvním úkolem s názvem Inventura v programu Recyklohraní bylo vyplnit čtyřsměrku a tím získat téma úkolu. Tématem úkolu se staly baterie a akumulátory. Žáci měli za úkol doma spočítat spotřebiče s bateriemi, kolik v nich je baterií, kolik baterií mají v „šuplíku“ a vše zapsat do dotazníku. Baterie a spotřebiče z dotazníků žáci sečetli a zapsali do vyhodnocení úkolu.

Napsala: Mgr. Jana Hofferová

 

Fotografovala: Jana Volrábová