Archiv: !

Pestrý podzim ve školní družině

I ve školní družině tvoříme.

V podzimních měsících si žáci ze školní družiny mohli vyzkoušet práci s barvami a různými výtvarnými technikami. Pracovali i s přírodním materiálem , který se naučili sušit a lisovat .  V celoškolní akci –Stromoví skřítkové –vytvořili  skřítka Břízáčka ,který ochraňuje všechny břízy.

Věra Kašparová