Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Logopedický kurz - praxe

Logopedické problémy v praxi

V úterý 12. 11. a ve čtvrtek 14. 11. 2013 navštívily naši školu frekventantky kurzu Logopedický asistent – preventiva řečové výchovy. Cílem jejich návštěvy bylo poznat v praxi to, co již slyšely nebo uslyší na přednáškách. Viděly, jak se pracuje se sluchově postiženými žáky včetně znakové řeči, seznámily se s komunikací u autistických dětí, poznaly typické projevy dětí s dysartrií a dysfázií. Návštěvu naší školy zakončily ve snoezelenu, protože tato místnost se dá úspěšně využít v logopedické praxi. Účastnice kurzu obdivovaly práci našich učitelek i vybavení školy.

 

                                                                                        PaedDr. Iva Gregorová

 

                                                                                        učitelka ZŠ speciální a lektorka kurzu