Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Chemie a životní prostředí

Žáci se seznámili s nebezpečnými chemickými látkami.

Ve čtvrtek 21. 11. 2013 navštívili žáci devátých tříd naší školy přednášku na téma "Chemie a životní prostředí". Přednáška se konala ve VÚHU (Výzkumný ústav hnědého uhlí) pod vedením pracovnic ústavu. Žáci vyslechli odborný výklad a  prací ve skupinách si vyzkoušeli praktická cvičení související s poznáváním nebezpečných chemických látek
používaných při výrobě předmětů běžné potřeby člověka. Dále se dozvěděli, kolik a jakých chemických látek je obsaženo v potravinách. Některé informace žáky natolik nemile překvapily, že se rozhodli více přemýšlet o tom, co si kupují k jídlu. O některých potravinách tvrdili, že si je již nikdy k jídlu nekoupí. Tak uvidíme. Na závěr přednášky si jednotlivé skupinky žáků ověřily vypracováním testu, kolik informací si z přednášky zapamatovaly.    Sladká odměna patřila všem, testy dopadly výborně!

Napsala: Mgr. Věra Štičková

 

Fotografovala: Mgr. Jana Nekolová