Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Vánoční pečení- Už je to tady…

Vánoce nepočkají.

Charakteristika projektu: Pečení vánočního pečiva, má mezioborový a mezikulturní charakter: 
- přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, 
- utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci, 
- rozvíjí dovednosti pro pozitivní naladění mysli – uvolnění, relaxace, 
- přispívá k obohacování vztahů mezi kulturami, jejich tradicemi, 
- rozvíjí respektování pravidel práce v kolektivu, 
- rozvíjí schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení, 
- rozvíjí pozitivní vztah k manuální činnosti. 
Přínos projektu: vede k rozvoji mezilidských vztahů a podporuje dovednosti týkající se duševní hygieny, vede k rozvoji vztahů mezi kulturami. Rozvíjí kompetence sociální personální; pracovní. 

Každoročně se naše škola v tomto období zahalí do nádherné vůně cukroví. I 9. BS zavítala do kuchyňky, aby všechny podráždila linoucí se vůní perníčků. Na fotografiích jsme sice trochu inkognito, ale ruce jsou opravdu naše. Perníčky jsme tentokrát trochu vylepšili. Jak? To se dovíte, když zanedlouho zavítáte na Vánoční výstavku.

 

text a foto: Mgr. Žaneta Prošková