Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Školní projekt: PéeFka roku 2014

Hlasujte i na internetu!!!!!!!

Hlasujte o nejkrásnější PF 2014 na záložce Fotogalerie ve dvou kategoriích a hlasy posílejte na rakpe@specmo.cz. Vítězné PF se stanou součástí novoročenky školy.

Charakteristika projektu: Tvorba PF v hodinách Informatiky, které budou hodnoceny žáky školy. Vítězná práce se stane součástí PF školy. 

- rozvíjí u žáků kreativní myšlení, pružnost nápadů a originalitu, 
- rozvíjí schopnosti a dovednosti při práci s výpočetní technikou, 
- vede k samostatnosti a k soustředěnosti při práci, 
- rozvíjí u žáků představivost, 
- učí žáky konkurenceschopnosti, 
- rozvíjí u žáků schopnost hodnocení a posuzování náročnosti práce ostatních, ale i své. 
Přínos projektu: zapojení žáků do reprezentace školy; praktické využití vědomostí a dovedností získaných při používání různých grafických aplikací v hodinách Informatiky.