Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Koulelo se, koulelo....ve školní družině

Motivem této akce byla jablíčka a vše co je kulaté.

Žáci plnili různé úkoly,které byly ukryty pod nalepenými jablíčky. Soutěžili, jak rychle posbírají nebo roztřídí jablka. V tělocvičně si žáci vyzkoušeli svou rychlost a hbitost při soutěžích s míči. Akce se líbila. Všichni dostali za odměnu jablíčkovou medaili.

Věra Kašparová