Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Čertice zdobí vánoční stromek

Jako každý rok se k nám na zem vypravily Čertice!!!!

Charakteristika projektu:   Výsledky chování žáků, má mezioborový charakter:

- napomáhá žákům porozumět sobě samému i druhým,

- pomáhá získávat dovednosti pro řešení konfliktů, zvládat respekt, podporu i pomoc

- pomáhá primární prevenci rizikového chování,

- rozvíjí povědomí o základních mravních hodnotách,

- rozvíjí u žáků rozpoznání nevhodného a rizikového chování a uvědomění si možných důsledků.

Přínos projektu: napomáhá žákům zvládání vlastního chování – sebepoznání a sebepojetí, vede k utváření mezilidských vztahů. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální.

5. prosince 2013 byl čtvrtek a do školního kinosálu byli pozváni žáci 1. stupně naší školy, aby společně s čerticemi ozdobili vánoční stromeček. Při té příležitosti třídní učitelky nižšího stupně připravily opravdovou Listinu hříchů svých svěřenců a ti, aby své hříchy učinili co nejlehčí, vyrobili překrásné ozdoby na stromeček. Některým žákům to však nebylo moc platné a tak čerticím přísahali na čertí rohy polepšení. A jak bývá pěkným zvykem, třídní kolektiv zazpíval písničku nebo přednesl básničku, čertice je odměnily dárky a sladkostmi a do pekla si odnesly prázdný pytel!!

Děkujeme vedení školy za pomoc při uskutečnění akce, děkuji fotografům a rodičům za účast.

Žákům, rodičům i jejich učitelům přeji mnoho kouzelných vánočních chvil.

Vaše Čertice.

Text Mgr. Dáša Kubíková

Foto Mgr. Lenka Brunnerová