Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Adventní zpívání u vánočního stromku

Andělský sbor??? Ne, to naši žáci zpívají u vánočního stromku!

Charakteristika projektu: Zpívání vánočních písní, má mezioborový a mezikulturní charakter: 
- přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, 
- utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci, 
- rozvíjí dovednosti pro pozitivní naladění mysli – uvolnění, relaxace, 
- podporuje pozitivní vztah k tradicím a lidové slovesnosti, 
- upevňuje osvojování cizího jazyka, 
- posiluje sociální chování a sebeovládání. 
Přínos projektu: vede k rozvoji mezilidských vztahů a podporuje dovednosti týkající se duševní hygieny. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální. 

Procházíte-li naší školou, okamžitě na vás dýchne vánoční nálada. Vnímáte ji snad všemi smysly.

Na všech chodbách, ve všech třídách vidíte krásnou vánoční výzdobu, kterou vyrobili a nainstalovali žáci se svými pedagogy.

Mimoděk nasáváte vůni vánočního pečení, která provoní každý kout naší školy. A když máte štěstí, potkáte žáky, kteří kolemjdoucím nabízí výsledky své sladké práce a můžete „zobnout“ a ochutnávat!

A najednou se školou rozezvučí andělské hlásky s cinkotem rolniček a zvonečků. Že by někdo spustil školní rozhlas s vánočními písněmi? Kdepak, to naši žáci přišli k vánočnímu stromku a vzdávají úctu Vánocům zpěvem vánočních písní a koled!  

Procházíte-li naší školou, okamžitě na vás dýchne vánoční nálada! A to mi věřte!

 

Lenka Brunnerová