Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Vánoční výstava

Projekt školy se opět vydařil

Charakteristika projektu:  Výrobky s vánoční tématikou, má mezioborový a mezikulturní

charakter:

- napomáhá žákům uvědomit si právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich sociální příslušnost,

- pomáhá uvědomovat si význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého; lidská solidarita,

- pomáhá navazovat a udržovat vztahy mezi vrstevníky, respektovat druhé lidi,

- rozvíjí schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení,

- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality).

 

Přínos projektu: napomáhá žákům uvědomit si kulturní rozdíly a lidské vztahy, vede k rozvoji kreativity. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní.

Více fotografií na záložce Fotogalerie - Vánoční výstava

V úterý 17. 12. 2013 se na škole konala každoroční vánoční výstavka. Žáci naší školy zde opět vystavovali své výrobky, které připravovali se svými pedagogy a asistenty v rámci pracovních činností. Opět se zde objevilo mnoho nových nápadů a krásných vánočních předmětů. Jako každým rokem byla výstavka přístupná veřejnosti a jiným školám. I přes nepřízeň počasí na výstavu dorazilo několik ZŠ škol i školy mateřské.

Pro mladší děti si žákyně osmých tříd opět připravily dílny, kde si mohly děti vyrobit pod jejich vedením slané pečivo a přáníčka. Dále si mohli malí školáci vyrobit anděla, medvídka také jmenovky na dárky.

V přístupové hale byla opět jako každý rok, kniha návštěv, do které nám paní učitelky zapisovaly své dojmy z výstavky.

 

Zde vybírám nějaké příspěvky:

Výstava se nám moc líbila. Bylo to tu moc pěkné. Za rok přijdeme rádi znovu. 5. C ze 14. ZŠ Most

Výstava byla krásně připravená, děti si vyrobily mnoho dárků a moc se jim líbilo. 4. A 3. ZŠ Most

Velká pochvala s hvězdičkou za krásnou a milou výstavu udělují

p. uč. a žáci 4. roč. ze 3 ZŠ Most

Krásná vánoční atmosféra, pěkné výrobky. Děkujeme.

žáci 3. A a 5. A z 15. ZŠ Most

Přejeme Vám všem krásné Vánoce a v novém roce pevné zdraví a hodně štěstí. Výstava se nám moc líbila, načerpali jsme vánoční náladu, výrobky byly překrásné. žáci 5. B a 5. C z 15. ZŠ Most

 

 

 

Jsme moc rádi, že se všem výstavka líbila a našli další inspiraci na výrobu vánočních výrobků a drobných dárků. Všem bychom také chtěli popřát veselé vánoční svátky a mnoho dalších úspěchů v novém roce.

Touto cestou bych také chtěla velmi poděkovat všem žákům a žákyním naší školy a paním učitelkám, které společně se svými dětmi vyráběly výrobky nejen na výstavku, ale také na vánoční výzdobu haly. Všem ještě jednou moc děkuji za pomoc. Velký dík a velká pochvala patří také žákyním

třídy8. A, které se podíleli na organizaci výstavky a pracovali s dětmi společně na výrobě dárků. Také bych chtěla moc a moc poděkovat všem paním učitelkám, které vyrobili společně s dětmi mnoho krásných dekorací na výzdobu haly a které pomohli se svými žáky tyto dekorace instalovat.

 

Pevně věříme, že nám ostatní MŠ, ZŠ i SŠ zachovají svou přízeň a přijdou se podívat na výstavku velikonoční.

 

Ještě jednou děkuji všem, kteří se výstavy zúčastnili a přejeme jim krásné a klidné Vánoce.

Napsala Alena Niklová