Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Environmentální výchova ve 3. A

V rámci Recyklohraní jsme plnili 2. úkol.

V rámci Recyklohraní jsme plnili 2. úkol. Tentokrát jsme si vyslechli pohádku ,,Jak šly mobil, tiskárna a žehlička do světa“, a pak už jsme plnili úkoly. Vysvětlili jsme si pojmy sběrný dvůr a recyklace. Společně jsme sestavili obrázkovou osnovu, kterou jsme s radostí vybarvili. Práce se nám dařila a obohatila o nové poznatky.

 

Text z poznatků žáků zapsala a foto pořídila: Mgr. Erika Bednárová