Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Turnaj ve hře Dáma

Našel se hráč, který porazil loňského vítěze Zdeňka Kohouta?

Charakteristika projektu:  Stolní hra Dáma:

- rozvíjí smyslové vnímání, pozornost a soustředění,

- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence,

- vede k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a výkony,

- podporuje zdravou soutěživost, 

- vede k poznávání vlastních pokroků a k chápání obecně používaných termínů a pravidel soutěže.

Přínos projektu: Rozvíjí logické uvažování, umožňuje získávání zkušeností v činnostech, 

které přinášejí žákům radost, podporuje psychický vývoj žádoucím směrem, žáci se učí

překonávat stresové situace, podporuje proces sebezdokonalování se, žák se učí přijmout svou

 

prohru a uznat úspěch druhého. Vede k rozvoji kompetence k řešení problémů a k učení.

Jako každoročně, tak i letos se konal turnaj v dámě.  Žáci se na turnaj těšili, trénovali a ve středu  29.1. 2014 bojovali ze všech sil.

Nejlepším hráčem v souboji 6. ročníků se stal Milan TOKÁR,  vítězství  7. tříd vybojoval Lukáš  IMMER,  za 8. třídy zvítězil   Milan  PALDUS a souboj 9. tříd  vyhrál Vladimír  GEBERT. Vítězem žáků se stal Zdeněk KOHOUT.

Vítězem ze 6.,7., 8., a 9. tříd se stal Lukáš  IMMER

Absolutním vítězem žáků z celé naší školy se jako v loňském a předloňském roce opět stal  Zdeněk KOHOUT.

Všichni hráči byli odměněni sladkostí, vítězové si odnesli  čokolády a šachovnice vyrobené v dílnách v hodinách pracovních činností a krásné upomínkové předměty.

 

A kdo porazil našeho nejlepšího žáka? No přece   -  NÁŠ  ŠKOLNÍK !!!

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme.

 

 

Zapsala a nafotila :    Šašková Lenka