Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

I učitelé se stále učí

18. února se desítka pedagogů z naší školy zúčastnila pracovního workshopu na téma ,,Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v regionu Ústeckého kraje“.

Jako součást projektu, ,, Učíme se být odpovědní“, realizovaného v rámci Operačního programu ,,Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ byl vytvořen balíček metodik podpůrných vzdělávacích programů pro děti od 3 let věku a žáky základních škol, zejména pro cílovou skupinu mající speciální vzdělávací potřeby. 

V průběhu workshopu byli všichni přítomní seznámeni s jednotlivými metodikami a navíc, každý účastník obdržel tento balíček metodik.

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová