Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Soutěžíme v ekologické výchově

Žáci 6. – 9. tříd si porovnali své znalosti a dovednosti.

Žáci 6. – 9. tříd si porovnali své znalosti a dovednosti v oblasti ekologické výchovy. Nejdříve se seznámili s pravidly soutěže, rozdělili se do čtyř skupin po čtyřech žácích a začali soutěžit. Žáci přiřazovali k sobě kartičky živočicha a jeho povrchu těla, řadili kartičky růstu stromu, počítali potraviny a jejich obaly, doplňovali do tabulky odpady, výrobky a materiály. Na závěr vytvořili návrh 500 Kč bankovky s přírodními motivy. Jednotlivé úkoly nebyly těžké, ale při jejich řešení velmi záleželo na vzájemné spolupráci ve skupině. Úkolů se nejlépe zhostili a nejvíce bodů získali žáci 8. A a 8. B, na druhém místě se umístili žáci tříd 6. A a 7. A, třetí místo získali žáci 7. B a 9. B. Vítězové dostali diplomy a malé odměny. Všichni soutěžící si odnesli sladkou odměnu.

Fotografovala a napsala: Mgr. Jana Hofferová