Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Masopustní rej

...3. března byla celá škola plná podivuhodných bytostí......

Charakteristika projektu: Výroba masek, má mezioborový a mezikulturní charakter: 
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality), 
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci, 
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence, 
- rozvíjí dovednost pracovat v týmu a schopnost ovlivňovat kvalitu společné práce, 
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních. 
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce; soutěživosti mezi žáky. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní. 

 „Masopustní rej“ proběhl na naší škole dne 3. 3. 2014.  Žáci, kteří si přinesli nebo vyrobili masky, putovali po stanovištích a plnili nejrůznější úkoly. Při závěrečném průvodu masky vystrašili pracovníky školy a nesoutěžící spolužáky.

 V soutěži o nejstrašidelnější masku zvítězil Jan Pokuta. Nejkrásnější masku měl Karel Mucha.

 

Akci pořádala Mgr. Machová