Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Řečová výchova v praxi…

…právě na naší škole

V úterý 18. 3. a ve čtvrtek 20. 3. 2014 navštívily naši školu frekventantky kurzu Preventista řečové výchovy. Viděly, jak se pracuje se sluchově postiženými žáky včetně znakové řeči, seznámily se s komunikací u autistických dětí, poznaly typické projevy dětí s dysartrií a dysfázií. Návštěvu naší školy zakončily ve snoezelenu, protože tato místnost se dá úspěšně využít v logopedické praxi. Účastnice kurzu obdivovaly práci našich učitelek i vybavení a výzdobu školy.

 

                                                                                        PaedDr. Iva Gregorová

                                                                                        učitelka ZŠ speciální a lektorka kurzu