Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Osvětový projekt třídy 7. A

2. Oslovení občanů města Mostu

Za krásného slunečného počasí v pátek 4. 4. 2014 se žáci 7. A vypravili s anketními otázkami a letáčky za občany města Mostu. Žákům, rozděleným do tří skupin, se podařilo za hodinu oslovit celkem 41 občanů, kteří ochotně odpovídali na všechny otázky. V případě, že občané špatně odpovídali na otázku nebo odpověď neznali, žáci jim vždy správnou odpověď sdělili. Na závěr ankety dali občanům letáček s pozvánkou na sběrovou akci, která proběhne v naší škole 22. 4. na Den Země od 10.00 do 11.00 hodin ve vestibulu.

 

Je potěšující, že ze 41 oslovených občanů třídí odpad 34 občanů. Avšak pouze 22 občanů vědělo, kde se nachází sběrný dvůr. 

Napsala: Mgr. Jana Hofferová

Fotografovali žáci 7. A