Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Rej čarodějnic

.....školou svištěla košťata......

Charakteristika projektu: Výroba masek, má mezioborový a mezikulturní charakter: 
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality), 
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci, 
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence, 
- rozvíjí dovednost pracovat v týmu a schopnost ovlivňovat kvalitu společné práce, 
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních. 
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce; soutěživosti mezi žáky.Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní. 

Dne 30. dubna 2014 před naši školu se slétl velký houf čarodějnic a čarodějů. A že právě se konalo jejich velké zápolení, bylo slyšet již na velkou dálku. Každý, kdo šel nebo jel kolem, musel se zastavit a pohledět na obrovské dychtivé formace, které se utkaly ve velmi jednoduchých disciplínách - jako například přelet nad městem na koštěti, hod koštěpem, či přeskok nezapáleného ohně. Všichni soupeřili s vervou a snažili se o co nejlepší sportovní výkon. A jak vše dopadlo? Není vítězů ani prohrávajících, neboť každý obdržel diplom.

  

  Velký DÍK p. uč. Horňákové - za fotodokumentaci a všem - za aktivní spolupráci a přípravu reje.

 

 Také bych chtěla poděkovat žákům ze třídy VIII.B a IX.A, kteří pomáhali při přípravě disciplín.

 

Dáša Kubíková

Více na záložce Fotogalerie - album Rej čarodějnic