Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Den médií

Žáci prezentovali svá díla v kinosále školy.

Charakteristika projektu: Informuje o fungování a vlivu médií ve společnosti: 
- žáci se ve třech dílnách seznamují se třemi formami mediálního sdělení prostřednictvím: 
l. novin a časopisů 
2. fotografií 
3. televize a rozhlasu 
V každé dílně jsou žáci seznámeni s jednotlivými formami sdělení, učí se orientaci v nich a rozdílům mezi zprávou a reklamou. V další části usilují za pomoci techniky (PC,fotoaparát, kamera, magnetofon) o vytvoření vlastního sdělení, 
- vede k porozumění obsahu sdělení, 
- rozvíjí schopnost přiměřeně reagovat. 
Přínos projektu: učí využívat médií jako zdroje informací a kvalitní zábavy, umožňuje získat představy o roli médií ve společnosti, učí využívat vlastních schopností v týmové práci, seznamuje s potřebnou technikou (PC, fotoaparát, kamera, magnetofonem). Rozvíjí kompetenci komunikativní. 

Den médií patří k oblíbeným projektům školy. Žáci v hodinách Informatiky a Českého jazyka využili své vědomosti a dovednosti a hlavně vlastní kreativitu ve výběru tématu ke zpracování a výsledky prezentovali ostatním třídám v kinosále školy. 

Každá třída, včetně svých vyučujících, se stala tvůrčím týmem a vytvořila opět velmi zdařilá dílka.

Děkujeme všem týmům za dobře odvedenou práci a těšíme se na příští rok.

Mgr. Lenka Brunnerová a Petr Rak

Více na záložce Fotogalerie, album Den médií