Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Bioodpad - vyhodnocení soutěže

Odměňovali jsme týmy v soutěži O nejhezčí kompost 3D

Při slavnostním ukončení projektu Bioodpad - odpad plný živin jsme požádali paní Kovaříkovou z  Ekologického centra pro Krušnohoří v Mostě, aby vybrala 1. - 3. místo v této soutěži.

Na 3. místě se umístila třída PŠ2A, na 2. místě se umístila třída 8.B a první místo získala třída 9.A. Ostatním třídám byla předána čestná uznání za účast v této soutěži.

Všem soutěžícím a jejich vyučujícím děkujeme za účast.

Lenka Brunnerová