Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Lehkoatletický čtyřboj

Proběhlo každoroční sportovní klání mezi školami.

Charakteristika projektu: Má mezioborový charakter, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahu ve třídě i mimo ni, rozvíjí u žáků sebeovládání: 
- rozvíjí dovednosti pro pozitivní naladění mysli, 
- rozvíjí sebepoznání a sebepojetí žáků, 
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro etické zvládání situací soutěže, konkurence, 
- napomáhá naplňovat ve školních podmínkách základní sportovní myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu. 
Přínos projektu: vede uvědomění si spolupráce a soutěživosti, sebepojetí a sebehodnocení. Rozvíjí kompetence sociální a personální. 

 

Dne 20.5. 2014 se opět utkali žáci speciálních škol v lehkoatletickém čtyřboji. I letos jsme dovezli silnou výpravu z řad našich žáků a úspěšně reprezentovali naši školu v běhu, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem. Sečtením všech bodů jsme získali celkové prvenství v našem okrese.

Nejúspěšnější byli:

Kamila Gregorová 5.A – běh 600 m – 3. místo – skok do dálky – 3. místo

Kristián Adam 5.A – běh 50 m – 2. místo – běh 1000 m – 3. místo – hod kriketovým míčkem – 2. místo – skok do dálky – 1. místo – celkové – 1. místo v kategorii mladší chlapci

Sabina Fraňová 7. A – běh 800 m – 2. místo – skok do dálky – 3. místo

Alois Balog 7. B – skok do dálky – 2. místo – běh 1500m – 3. místo

Dagmar Demeterová 7. C – běh 800 m – 1. místo – skok do dálky – 2. místo

Adéla Kulhánková 8. A – běh 60 m – 2. místo – hod kriketovým míčkem – 2. místo – skok do dálky – 1. místo – celkové – 1. místo v kategorii starší dívky a postupuje do krajského kola v Lounech

 

Žáci Adéla Kulhánková a náhradnice Dagmar Demeterová se zúčastní krajského kola v Lounech již příští týden.

 

Pochvalu za účast také získávají – Karolína Gregorová (5.A), Kristýna Novotná (5.A), František Koky (5.A), Lukáš Dupák (5.A), Radek Táncoš (7.B), Petr Gänsler (7.B).