Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

4. úkol v Recyklohraní - Zpravodaj

Na Sběrný dvůr v Mostě se veškerý elektroodpad ukládá zdarma, zjistili žáci 7. A.

V posledním úkolu s názvem Zpravodaj žáci 7. A oslovili v době mimo vyučování prodejce elektrospotřebičů pomocí dotazníku a s paní učitelkou navštívili Sběrný dvůr v Mostě, aby zjistili informace o zpětném odběru.

Ve sběrném dvoře se nás ochotně ujal pan Plachý a provedl nás po dvoře. Žákům odpověděl na otázky z dotazníku a dovolil nám si všechny vysloužilé elektrospotřebiče vyfotografovat. Žáci s nadšením „lítali“ po dvoře a snažili se zachytit na fotoaparát všechna místa pro ukládání a kontejnery s jejich obsahem.

A co jsme zjistili? Adresa Sběrného dvora je Most, Zahradní 104/1. Na sběrný dvůr mohou občané města Mostu po předložení občanského průkazu uložit jakýkoliv starý elektrospotřebič zcela zdarma, elektrospotřebič musí být kompletní.

Děkujeme paní Žluvové a panu Plachému z Technických služeb za pěknou exkurzi po sběrném dvoře.

 

Fotografovali žáci 7. A

 

Napsala: Mgr. Jana Hofferová