Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Den poznání

Naše malá premiéra velkého dne, aneb na co není čas při výuce

Premiéra celodenního projektu, který by mohl mít podtext: aneb co se nestíhá při výuce. Nebo také: zázraky přírody, či snad: umíme kouzlit.


Díky nápadu kolegyně Proškové dalo několik aktivních kolegů hlavy dohromady a zrealizovali výuku trochu jinak, než jsme doposavad zvyklí.

Přínosem bylo spousta splněných mezipředmětových vztahů, průřezových témat a klíčových kompetencí……., ale hlavní bylo, že žáci byli nadšení a z celého dne si odnesli zase něco nového a jiným způsobem.

Celý den se týkal několika stanovišť: Optické klamy, Magnety, Vzduch – voda, Voda – vzduch, Vesmír, Elektřina, Záhadné kyseliny, Dílna, Zvuk a Světlo, a žáci si mohli i sami vyzkoušet „kouzlení“  s pomocí přírody.

 

Děkujeme všem učitelům a asistentům pedagoga za realizaci naší malé premiéry velkého dne. 

Lenka Brunnerová