Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Využití IT

Školní projekt úspěšně proběhl.

Charakteristika projektu: Zásady bezpečného používání internetu, využití internetu k ověření znalostí: 
- vyhledávání potřebných informací, 
- uplatnění získaných vědomostí a dovedností formou online testu na Internetu, 
- zábavnou formou využívání počítačové sítě k ověřování znalostí a získání informací, 
- získávání aktuálních informací o bezpečném používání internetu. 
Přínos projektu: vede žáky k samostatnosti a zodpovědnosti za svá rozhodnutí, rozvíjí schopnosti spolupracovat a respektovat pravidla práce v týmu, rozvíjí logické uvažování. Rozvíjí kompetence komunikativní, k řešení problémů a k učení, výběr nejvhodnějšího způsobu řešení problémových situací. 

A je za námi další ročník školního projektu, kde si žáci prověří své vědomosti, znalosti a dovednosti v oblasti IT.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to 6. a 7. tř. a 8. a 9. tř.

V kategorii 6. - 7. tříd zvítězilo družstvo ze 7. A - Sabina Fraňová a Patrik Dupák.

V kategorii 8. - 9. tříd zvítězilo družstvo z 8.B - Patrik Immer a Radek Hála.

Vítězům blahopřejeme!!!

Děkujeme p. uč. Rakovi a as. Hofferové ml. za přípravu a organizaci celé soutěže.

Text a foto: Mgr. Lenka Brunnerová