Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Třídění odpadu, sběr starého papíru a sběr víček od PET lahví.

Naši žáci zachránili 85 stromů !

I v letošním školním roce se naše škola aktivně zapojila do sběru papíru a víček od PET lahví.
Staré noviny, časopisy, reklamní letáky, směs kancelářských papírů, kartony, knihy i smíšený papír (jako obaly od mouky, plata od vajec apod.) nosí do školy všichni - od nejmenších žáčků až po žáky Prš. Aktivně se zapojují též někteří učitelé i ostatní pracovníci školy.
Žákům se od září do konce května podařilo nasbírat 2.270 kg papíru, za který škola obdržela částku 3.859,- Kč. (V letošním šk. roce tak bylo nasbíráno o 180 kg více, než v loňském roce)
Za získané peníze budou žákům zakoupeny školní pomůcky na příští školní rok 2014/2015. Žáci též nosí víčka od PET lahví. Těch přinesli do školy 170 kg. Za sběr víček jsme obdrželi částku 595,- Kč.

(Dle statistiky každá tuna recyklovaného papíru může ušetřit 14 stromů. Naši žáci nanosili za tři roky 6,1 tuny papíru, takže ušetřili 85 stromů).

 

 
Zapsala: Šašková Lenka