Archiv: !

Zobcová flétna

Vedoucí kroužku: Mgr. Erika Bednárová

Kroužek ZOBCOVÁ FLÉTNA se schází každé úterý 6. vyučovací hodinu ve třídě 4. A. V letošním školním roce pokračujeme v tom, co jsme započali v loňském roce. Cílem snažení je naučit žáky správnému dýchání, motivovat je k vnímání hudby jako celku a hlavně - naučit se základům hry na zobcovou flétnu a postupně ji prohlubovat.

 

Vedoucí kroužku: Erika Bednárová