Archiv: !

Volba školské rady

Třídní schůzky

Jako každý rok se koná v září schůzka pro rodiče žáků naší školy.

V letošním školním roce se volil člen školské rady na další tříleté období. Paní ředitelka, Mgr. Hana Slapničková, seznámila rodiče s připravovanými akcemi školy a školními projekty, s obsahem 11 zájmových kroužků, s činností školské rady pro další volební období, připomněla umístění školního řádu a výroční zprávy školy na webových stránkách školy, aj.