Archiv: !

Exkurze studentů VOŠ

Exkurze studentů VOŠ - předškolní a mimoškolní pedagogika.

Odborné exkurze se uskutečňují v rámci předmětu "Pedagogická praxe". Žáci střední školy a studenti VOŠ tak získávají informace, které zpracovávají do zápisu z odborné praxe.

Při exkurzi jsou teoretické poznatky o zařízení doplněny prohlídkou školy - tříd i odborných učeben, při které mají studenti možnost pozorovat žáky i jejich pedagogy při vzdělávání a komunikaci s nimi.

Cílem odborné praxe je seznámit studenty se zařízením, jeho specifickými znaky, s metodami a pomůckami pro vzdělávání žáků s postižením, a tím propojit informace získané v odborných předmětech s praktickými zkušenostmi.

Řada studentů si po této exkurzi vybere pro souvislou praxi právě toto zařízení.

Vedoucí praxe: Mgr. Jitka Doušová, H. Strnadová

Zpracovala: Mgr. Hana Slapničková

Foto: Mgr. Jitka Doušová