Archiv: !

Poděkování deváťákům!

Velký dík patří žákům ze třídy 9. A za přípravu a pomoc při organizaci drakiády.

Dívky, společně s paní učitelkou Čákovou, namalovaly draky, které vybarvily a posléze nastříhaly jako puzzle, pomalovaly krabice dračími hlavami (ty posloužily na házení míčků do dračí tlamy a shazování draka míčem). Chlapci v dílnách vyrobili malé dřevěné dráčky s očkem a pak je společně v hodinách výtvarné výchovy vymalovali (ty posloužily na chytání dráčků na prut), malovali draky na výzdobu tělocvičny a v neposlední řadě pomohli i s přípravou tělocvičny před drakiádou. Pomáhali s organizací i při vlastní drakiádě a nakonec pomohli i s úklidem po akci. Ještě, že máme takové správné deváťáky, kteří umí pomoci mladším spolužákům a jsou ochotni pro ně připravit hezké prostředí a zábavu.

 

Zapsala : Šašková Lenka- učitelka pracovních činností, nafotila Mgr. Čáková Martina – tř. uč. 9.A